Про журнал

Науково-практичний журнал Національної академії наук України. Основну увагу журнал приділяє висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень і розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також питань комерціалізації наукових розробок і впровадження їх у виробництво.
          З січня 2014 року видається англійською мовою (паралельний переклад української версії). Сайт англійської версії - scinn-eng.org.ua
          Редакційна колегія журналу «Наука та інновації» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.
          З 2014 року журнал входить до міжнародного каталогу журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ).
          В 2017 році англійську версію журналу (ISSN 2409-9066) включено до наукометричної бази даних Web of Science (індекс цитування нових джерел Emerging Sources Citation Index). ESCI – це новий індекс цитування на платформі Web of Science в складі Web of Science Core Collection.
          Журнал зареєстровано в міжнародних базах даних Ulrich’s Periodicals Directory та Index Copernicus International; занесено до бази даних «Наукова періодика України»; реферується у реферативному журналі «Джерело»; електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.
          Входить до Переліку фахових видань України (категорія "А") по технічній, економічній, та фізико-математичній галузях науки.
          З 2014 року науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс DOI 10.15407/scin